Wspólnota mieszkaniowa jest tworzona poprzez wszystkich właścicieli, których lokale znajdują się w składzie wyznaczonej posiadłości. Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, wobec tego nie jest potrzebna żadna umowa albo uchwała między właścicielami. W dzisiejszych czasach wyróżniamy małą oraz sporą wspólnotę mieszkaniową. Jeżeli ilość lokali w posiadłości jest mniejsza aniżeli siedem, wtenczas mamy do czynienia z małą wspólnotą mieszkaniową. Jeśli jest większa niż siedem, wtenczas mówimy już o sporej wspólnocie mieszkaniowej.

Mieszkania

Źródło: http://www.flickr.com
Zarządzanie posiadłością wspólną może być określone przez właścicieli lokali, niezależnie od tego czy mamy do czynienia z małą wspólnotą mieszkaniową lub także z wielką. Właściciele zdołają w tym celu sporządzić umowę, w jakiej znajdą się stwierdzone, ustalone zasady dotyczące zarządzania wspólnotą mieszkaniową. Właściciele lokali zdołają określić sposób zarządzania posiadłością, przykładowo zlecić zarząd osobie prawnej czy fizycznej. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane na zebraniach czy też poprzez osobiste zbieranie głosów.

Takie zebranie zwołuje zarządca i musi odbywać się ono chociaż raz w roku. Na zebraniach wolno poruszać multum przeróżnych kwestii dotyczących posiadłości, na przykład ustalanie opłat na pokrycie kosztów zarządu, skontrolowanie pracy zarządu czy zarządcy i mnóstwo innych.

Masa firm proponuje współcześnie doświadczone i fachowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi z Wrocławia, Torunia, Szczecina oraz innych miast. Firmy takie posiadają uprawnienia i licencje do zarządzania posiadłościami, proponują wszechstronną obsługę finansowo-księgową, prawną oraz formalno-prawną. Zajmują się doświadczoną realizacją celów właścicieli posiadłości i dążą do podwyższenia walorów użytkowych danej posiadłości i jej wartości kapitałowej.

Masa postaci entuzjastycznie korzysta z takich usług, dzięki temu nie muszą samodzielnie zajmować się sprawami związanymi z zarządzaniem nieruchomości. Jak już dodaliśmy pierwej, zarząd wolno zlecić osobie fizycznej czy prawnej, a więc też firmie, jaka zajmuje się fachowym zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi.

Author